Sorry, this job is now closed

Training Officer

Oberstown Children Detention CampusLusk, Dublin€49,837 - €64,785 per yearFull-timePermanent

Shaping Lives, Building Futures

Oberstown Children Detention Campus is currently recruiting to fill vacancies for the following roles:

Training Officer

We are looking for passionate, committed, professionals who want to deliver a care model that strives to uphold the very best standards for young people in detention. Come and work with us in an inspiring, rewarding and dynamic work environment where you will have the opportunity to make a difference in a young person’s life.

Closing Date: Thursday, 24th October 2019 @3:00p.m.

Application procedure:

Find full details and instructions on how to apply by clicking the apply now button below.

Job description in Irish:

CÚRAM OIDEACHAS SLÁINTE & FOLLÁINE

Beatha Daoine a Mhúnlú, Todhchaí a Thógáil

Tá folúntais ag Campas Coinneála Bhaile an Oibricigh faoi láthair do na hoibrithe seo a leanas.

Oifigeach Oiliúna

Gairmithe dúthrachtacha féinspreagtha atá uainn ar mian leo cúram a chur ar fáil ar shlí a chomhlíonfaidh na caighdeáin is fearr dá bhfuil ar fáil do dhaoine óga in ionaid choinneála. Tar ag obair linn i dtimpeallacht oibre atá ionspreagúil sásúil agus dinimiciúíl mar a mbeidh deis agat difríocht a dhéanamh i saol daoine óga.

Dáta deiridh: An Déardaoin, an 24 Deireadh Fómhair 2019 @3:00p.m.

Sorry, this job is now closed
Need help? Contact us
Cookies, Privacy and Terms©JobAlert.ie  2020